KAVELKAART

In het ruime, groene Sprokkelenburg kunt u zelf uw woning bouwen op uw kavel. Hiervoor zijn kavelpaspoorten gemaakt. In zo’n kavelpaspoort staan de ‘spelregels’ waaraan de koper van een kavel zich moet houden. De regels zijn zo opgesteld dat kavelkopers veel vrijheid hebben. Tegelijk kan de woonsfeer zoals de gemeente die voor ogen heeft, gerealiseerd worden.

Voor Sprokkelenburg is met veel zorg een inrichtingsplan ontwikkeld. De kavelpaspoorten sluiten hier nauw op aan. Zo wordt het groene beeld van de wijk versterkt door de diepe voortuinen.

Elk kavel heeft een eigen kavelpaspoort met specifieke (bouw)regels. Het kavelpaspoort zorgt ervoor dat het beoogde resultaat op ondermeer het gebied van sfeer en woningkwaliteit behaald wordt. De grens tussen uitgeefbaar en openbaar staat vast, binnen deze grenzen kunnen de kavelgroottes variëren. De kavelpaspoorten voor de beschikbare kavels treft u aan onder het kopje media.

Uitgangspunten t.b.v. kavelpaspoort vastgesteld op 5 april 2012 door de gemeenteraad:
• veel ruimte, veel groen, passend in de omgeving
• kwalitatief hoogwaardige woonwijk
• kavelgrootte minimaal 700 m2
• mogelijkheid tot woonwerkwoningen
• vrijheid ten aanzien van bouwstijl, dakvorm en materiaalgebruik in relatie tot vastgestelde stedenbouwkundige en landschappelijke randvoorwaarden
• parkeren op eigen terrein
• energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 10% hoger scoren dan wettelijke norm

CONTACT

Gemeente Culemborg
Projectleider Anne-Louise Vader
T (0345) 477 805 / 06 3163 2662
sprokkelenburg@culemborg.nl

DOCUMENTEN

Alle relevante documenten vindt u onder ‘MEDIA’.

KAVELS

Klik op onderstaande indicatieve kavelkaart voor een vergroting.

Plankaart

CONTACT

Gemeente Culemborg
Projectleider Anne-Louise Vader
T (0345) 477 805 / 06 3163 2662
sprokkelenburg@culemborg.nl

KAVELS

Klik op onderstaande indicatieve kavelkaart voor een vergroting.

Plankaart