WENSEN

In de wijk Sprokkelenburg biedt gemeente Culemborg vrije kavels van minimaal 700m2 aan waarop vrijstaande woningen mogen worden gebouwd. Als pionier heeft u daadwerkelijk de vrijheid om uw droomwoning te bouwen. Daarom gaat de gemeente graag met u in gesprek over uw wensen, bijvoorbeeld over de grootte en de ligging van uw kavel. De pioniers van vroeger waren de innovators van nu. Ze stapten een nieuwe wereld in en grepen het avontuur met beide handen aan. Voor Sprokkelenburg ligt een uitgewerkt inrichtingsplan klaar dat inzicht geeft in het uiteindelijke resultaat van de wijk. Maar… bij pionieren hoort ook vrijheid, en dat vindt u in Sprokkelenburg. Alle vrijheid voor uw eigen woonplannen!

De gemeente Culemborg heeft ter illustratie een opzet van een mogelijke verkaveling gemaakt. Heeft u wensen ten aanzien van uw kavel die u niet aantreft in deze mogelijke verkaveling dan kunnen deze, binnen bepaalde grenzen, toch worden gehonoreerd. Meer hierover leest u in het Kavelpaspoorten en Ambitiedocument.

De exacte afmeting van uw kavel bepaalt u in overleg met de gemeente. Heeft u wensen, dan wordt onderzocht of deze kunnen worden gehonoreerd. Daarbij spelen zowel uw wensen als de verkoopbaarheid van de rest van het woonveld mee. De gemeente Culemborg heeft een voorbeeldopzet gemaakt hoe de kavels verdeeld kunnen worden. Het zelf bouwen van uw woning is in een aantal stappen te verdelen. Als eigenaar van een bouwkavel bent u zelf verantwoordelijk voor alles wat met de bouw van uw woning te maken heeft.

CONTACT

Gemeente Culemborg
Projectleider Anne-Louise Vader
T (0345) 477 805 / 06 3163 2662
sprokkelenburg@culemborg.nl

DOCUMENTEN

Alle relevante documenten vindt u onder ‘MEDIA’.

KAVELS

Klik op onderstaande indicatieve kavelkaart voor een vergroting.