LINKS

www.culemborg.nl
Op de website van de gemeente Culemborg is veel informatie over Sprokkelenburg voorhanden.
>> Ga naar de website van de Gemeente Culemborg
Hier staan eveneens het Bestemmingsplan, het definitief ontwerp Sprokkelenburg, het Kavelpaspoort en het ambitiedocument.

MENU

KAVELS